Petite Princess Yucie series tv complet

Petite Princess Yucie TV streaming

.

Saison: 1: Saison.

Quality: HD

Genres: [Animation

server: FR - EN

Country: FR

last air Date: 2003-03-24

IMDB: 8.5/10

PAR: [Takami Akai

Language: US  DE   IT   ES   IE   CH   FR   NL

Subtitles: AU   PT  CZ  AE  JP  KR  IN  PE  VT

production:


Avec : Kenji Utsumi, Ayako Kawasumi, Tomohiro Nishimura, Iemasa Kayumi, Tomoko Kaneda, Chiaki Maeda, Yoshito Yasuhara, Yuki Matsuoka, Maria Yamamoto, Fumiko Orikasa, Kikuko Inoue, Yukari Fukui, Ken'yuu Horiuchi, Tomo Saeki, Takayuki Yamaguchi, Kouji Ishii, Kousei Yagi, Chisa Yokoyama, Hiroshi Ohtake, Tetsuo Kaneo,